«
«
داوطلب کیست؟
داوطلب کیست؟

 در سر تا سر دنیا، گروههای وسیعی از مردم وقت خود را صرف فعالیتهای داوطلبانه میکنند. انگیزه تمامی این افراد، صرفنظر از نوع فعالیتشان، کمک به دیگران است.

با توجه به تفاوتهای موجود در مفاهیم ” داوطلب “ و ” فعالیت داوطلبانه “ برای مردم و نیز اهمیت فعالیتهای داوطلبانه در سازمانهای غیر دولتی و تشکلهای مردمی، به معیارها و شاخصهایی جهت شناسایی و تعریف این فعالیتها در موسسه محتاجیم.

 • علت اولیه فعالیتهای داوطلبانه کسب امتیازات مادی نیست. در مواردی ضرورت دارد که فرد داوطلب کل یا بخشی از هزینه‌های فعالیت داوطلبی خود را بپردازد.
 • فعالیت داوطلبانه با میل و اراده اشخاص  به صورت خود جوش صورت می گیرد و “تمایل شخصی” اصل بنیادی هر فعالیت داوطلبانه است.
 • سود و نفع فعالیت داوطلبانه به شخص یا موضوع دیگری غیر از داوطلب می رسد.
 • همچنین فعالیت داوطلبانه نباید الزاماً مداوم و مستمر و طولانی مدت تلقی شود و بسیاری فعالیتهایی که در مقیاس محدود و یا کوتاه مدت صورت می گیرند نیز داوطلبانه هستند.
 • فرد داوطلب وظیفه‌ای ویژه را به عهده می گیرد و حتی اگر این مسئولیت بسیار کوتاه مدت باشد او نسبت به این فعالیت مسئول است و حضور داوطلبانه به مفهوم عدم مسئولیت و ترک مسئولیت به عهده گرفته شده نیست.
 • هیچ یک از داوطلبین بدون هماهنگی با موسسه حق انتشار هیچگونه عکس، فیلم، خبر، مصاحبه، مقاله، مطلب و … را در شبکه های اجتماعی، خبرگزاری ها، سایت ها و دیگر رسانه ها  ندارند، در غیر اینصورت مسئولیت انجام آن امر با خود فرد بوده و طبق منشور اخلاقی با وی برخورد خواهد شد.
 • موسسه در اکثر پروژه های خود با جوامع محلی و افراد بومی هر منطقه برخورد مستقیم دارد لذا داوطلبین در قبال این افراد مسئول بوده و موظفند به آنها احترام گذاشته و پاسخگو باشند و تمامی شئونات اخلاقی و رفتاری در مناطق مذکور را باید رعایت کنند، در غیراینصورت با فرد خاطی برخورد جدی خواهد شد.
 • بر حسب نیاز و تشخیص موسسه از داوطلبان بر اساس نوع تخصص و توانایی و علاقه ای که دارند در بخش های مختلف (از جمله امور داخلی موسسه) و انجام پروژه های موجود (از جمله پروژه های میدانی) دعوت به همکاری خواهد شد.

 

از جمله فعالیت‌هایی که که داوطلبان می توانند در آنها حضور داشته باشند به شرح زیر است:

 • سرشماری سالیانه وحوش در مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست در نقاط مختلف
 • همراهی با محیط بانان در گشت و کنترل مناطق تحت حفاظت با قبول ضوابط تعیین شده
 • حضور در مدارس برای آموزش مباحث زیست محیطی( این طرح بصورت آزمایشی فقط در سطح شهر تهران بصورت محدود انجام می شود)
 • کمک به برگزاری برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی
 • حضور در نشست های علمی موسسه که بصورت ادواری برگزار می شود
 • کمک به برگزاری برنامه‌های آگاه‌سازی عمومی
 • کمک به برگزاری سخنرانی ها، نشست‌های علمی و همایش‌ها
 •  کمک به برگزاری برنامه‌های ویژه کسب کمک های مالی برای موسسه
 • کمک به برگزاری سخنرانی ها، نشست‌های علمی و همایش‌ها
 • شرکت در پروژه‌های پژوهشی اعم از میدانی یا کتابخانه‌ای
 • نگارش مقاله یا گزارش
 • ترجمه و یا ویرایش متون فارسی و انگلیسی

 • به روز رسانی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی موسسه
 • کمک در پشتیبانی وبسایت

 • کمک در کارهای گرافیکی

 

تعهدات موسسه نسبت به داوطلبان:

 • ارائه گواهی شرکت در برنامه‌های آموزشی
 • ارائه گواهی فعالیت‌ داوطلبانه در موسسه
 • قدردانی از فعالیت مشخص داوطلب در گزارش‌ نهایی یا اسناد چاپی و الکترونیکی مربوطه

 

Share This: