«
«
حامیان مؤسسه
حامیان مؤسسه

شماری از شخصیت‌های مسؤول و نیکوکار و نیز شرکت‌های آگاه به مسؤولیت‌های اجتماعی در زمره‌ی حامیان مالی و اجرایی مؤسسه هستند. شرکت‌هایی چون گروه صنعتی بارز، حسابداری و حسابرسی تدوین‌کو، خشک‌مانا (میویتا)، پارس شیشه، مادیران، بوتان، روغن زیتون مینودشت، پوبر(روژا) ، مجتمع عمرانی ایرانشهر از حامیان مداوم ما محسوب می‌شوند. علاوه بر آن، تعداد زیادی از شرکت‌ها و موسسه ها در برگزاری مراسم گوناگون با ما همکاری داشته‌اند و حمایت‌های مالی ارزنده‌ای ارائه داده‌اند. کمک‌های مالی برخی شخصیت‌ها در موارد بسیاری راهگشای اجرای پروژه‌ها و توانایی ا برای ادامه کار بوده است، از جمله کمک‌های بی‌دریغ جناب آقای دکتر علی رضاروحانی و جناب آقای اسفندیار لاری.

 

Share This: