علم و پژوهش

در جهان امروز بدون استمداد از علم هیچ راه‌حلی را نمی‌توان برای فهم دقیق مسائل محیط‌زیست و حل آنها متصور بود. درست است که تاریخ علم جدید تاریخ کمک به تسلط هرچه بیشتر بشر بر طبیعت بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی انواع فعالیت‌های صنعتی و عمرانی بوده است؛ اما بدون یاری طلبیدن از همان علم نمی‌‌توان بر مشکلات محیط‌زیستی پدیدآمده به واسطه‌ی الگوهای توسعه‌ی ناپایدار چیره شد. در موسسه حیات وحش میراث پارسیان ما به پژوهش‌های علمی و یافتن مناسب‌ترین روش‌های علمی برای غلبه بر مشکلات محیط‌زیستی ارج می‌نهیم. علاوه بر کارشناسان موسسه که خود دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط با اکولوژی هستند و بیشتر آنان سابقه کار پژوهشی میدانی دارند، می‌کوشیم از دیگر پژوهشگران و متخصصان حوزه‌های گوناگون مرتبط با حفاظت محیط زیست نیز طلب یاری کنیم. همچنین با گسترش شبکه ارتباطات علمی خود با دانشگاه‌های داخلی و خارجی و نیز موسسات حفظ حیات وحش در دیگر کشورها تلاش می‌کنیم تا از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در پروژه‌های خود بهره‌مند شویم.
روال کار ما در اجرای پروژه‌های میان‌مدت و درازمدت برای کاهش خطر انقراض یا بهبود وضعیت گونه‌ها این است که نخست با تعریف و اجرای یک برنامه پژوهشی می‌کوشیم تا وضعیت گونه یا زیستگاه مورد نظر را دقیقاً مشخص کنیم، و سپس بر مبنای اطلاعات به دست آمده و تحلیل دقیق آن، راهکارهای علمی کاهش خطر در منطقه را تعیین کنیم و به مرحله اجرا درآوریم.

Share This: