«
«
مشخصات ثبتی موسسه
مشخصات ثبتی موسسه

موسسه حیات وحش میراث پارسیان در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ تحت شماره ۲۲۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۲۴۱۵ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت رسمی شده است. این موسسه در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۱ به استناد مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و بند الف ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موسسه غیرتجاری مجوز دریافت کرده‌ است و به صورت یک موسسه غیرتجاری عام‌المنفعه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

Share This: