«
«
موسسه حیات وحش میراث پارسیان اولین سازمان مردمی ایرانی در سند پروژه بینlلمللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شد
موسسه حیات وحش میراث پارسیان اولین سازمان مردمی ایرانی در سند پروژه بینlلمللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شد

سند فاز دوم پروژه بین المللی یوزپلنگ آسیایی در روز یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ بین سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) به امضا رسید. در این پروژه که تا سال ۱۳۹۵ ادامه خواهد داشت، علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد، موسسه حیات وحش میراث پارسیان و انجمن حفاظت از حیات وحش (WCS) که یکی از مطرح‌ترین فعالان حفاظت در جهان است نیز در این فاز ‍پروژه شرکت خواهند داشت.

به دنبال استقبال سازمان حفاظت محیط زیست از مشارکت با سازمان‌های مردمی فعال در عرصه حفاظت از طبیعت، موسسه حیات وحش میراث پارسیان با تعهد داوطلبانه یکی از همکاران فاز دوم پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شد. تعهدات موسسه به شکل کمک های نقدی و غیرنقدی از قبیل در اختیار گذاشتن نیروی کارشناسی، امکانات و منابع، و انجام فعالیت معادل ۱۰۰ هزار دلار در سه سال فاز دوم پروژه خواهد بود. همکاری‌ کارشناسان موسسه در برنامه ریزی برای بخش هایی از فاز پیش روی پروژه آغاز شده است. این همکاری در آینده نیز با تمرکز بیشتری بر فعالیتهای پژوهشی، پایش و توانمندسازی جامعه محلی ادامه خواهد داشت. حیات وحش میراث پارسیان علاوه بر فعالیتهای فعلی پژوهشی، فرهنگی و حفاظتی خود مانند فعالیتهای جامع دو سال گذشته در ذخیره‌گاه زیستکره‌ی توران برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به مشارکت برای تحقق اهداف فاز دوم پروژه خواهد پرداخت.

موسسه همچنین با مشارکت با همکاران ملی و بین المللی این پروژه از حمایت حامیان خود مانند کارشناسان علاقه مند و داوطلب، هنرمندان بنام کشور، صاحبان صنایع و علاقه مندان به طبیعت کمک خواهد گرفت. همچنین با هدف مشارکت با دیگر سازمان‌های مردم‌‌ نهاد کشور به برنامه ریزی و همکاری مشارکتی می پردازد.

موسسه حیات وحش میراث پارسیان امیدوار است تا به عنوان اولین همکار رسمی این پروژه بین المللی راهگشای انجام چنین اقداماتی برای دیگر سازمان‌های مردمی فعال حوزه حفاظت از محیط زیست باشد.

Share This: