«
«
کارگاه تجزیه و تحلیل مشاهدات یوزپلنگ، ارائه دستاوردهای پایش یوز در توران و آموزش دوربین گذاری برای محیط بانان
کارگاه تجزیه و تحلیل مشاهدات یوزپلنگ، ارائه دستاوردهای پایش یوز در توران و آموزش دوربین گذاری برای محیط بانان

بعد از آماده شدن نتایج تجزیه و تحلیل مشاهدات یوز در زیستگاه های این گونه توسط آقای دکتر باقر نظامی و همکاران ایشان، و ارائه این نتایج در جلسات مختلف، بنا به درخواست موسسه حیات وحش میراث پارسیان این نتایج به همراه نتایج فعالیت های پایشی یوز در ذخیره گاه زیستکره توران و همچنین آموزش محیط بانان برای دوربین گذاری در قالب کارگاهی با همکاری دفتر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، برای محیط بانان ارائه شد.

در تاریخ ششم آذرماه سال جاری، کارگاهی یک روزه در محل سرمحیط بانی دلبر در ذخیره گاه زیستکره توران برگزار شد. در این کارگاه که محیط بانان توران و تعدادی از محیط بانان مناطق میاندشت، خوش ییلاق و پارک ملی کویر حضور داشتند، ابتدا نتایج تجزیه و تحلیل مشاهدات یوز از آغاز پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و همچنین مدلسازی مطلوبیت زیستگاه این گونه توسط آقای دکتر باقر نظامی بیان شد. بعد از آن نتایج فعالیت دو و نیم ساله پایش جمعیت یوز در توران توسط موسسه حیات وحش میراث پارسیان برای محیط بانان ارائه شد. در قسمت بعدی کارگاه، توضیحات و آموزش هایی در مورد دوربین های تله ای و اصول انجام مطالعه با این دوربین ها به صورت تئوری برای حاضران داده شد. در نهایت نیز محیط بانان در قالب گروه های کوچک، براساس مطالب بیان شده اقدام به دوربین گذاری در مناطق اطراف سرمحیط بانی دلبر نمودند تا ایرادهای احتمالی کار به صورت عملی برطرف شود. این کارگاه در ساعت ۱۴ همان روز به اتمام رسید.

Share This: