«
«
جزایر قشم و هنگام
جزایر قشم و هنگام

استان هرمزگان

 

جزیره قشم در تنگه هرمز حد فاصل بین دریای عمان و خلیج فارس واقع است.
ساختار زیبای زمین‌شناسی در قشم که حاصل فرسایش‌های بادی است، مظاهر زیبایی در سراسر قشم آفریده است.
ساحل زیبای جزیره هنگام
لنج یکی از قدیمی‌ترین وسایل حمل و نقل آبی که در جزیره قشم ساخته می‌شود، وسیله ای مطمئن برای سفرهای آبی است. روستای لافت یکی از قدیمی‌ترین بنادر جزیره قشم برای لنج‌ها است.
ساحل زیبای جزیره هنگام، روستای قیل
حرا، جنگلی منحصر به فرد سازگار با آب‌های شور خلیج فارس و زیست‌گاه پرندگان بیشمار.
گله دلفین‌ها، دلفین‌ها زندگی اجتماعی داشته و به‌صورت گله‌ای حرکت می‌کنند.
دلفین‌ بینی بطری
تخم گذاری لاک پشت پوزه عقابی، این لاک پشت‌ها در سواحل شنی ورستای شیب دراز تخم گذاری می‌کنند و یکی از جذابیت‌های بازدید از جزیره قشم به حساب می‌آید.
بچه لاک‌پشت‌ها تازه از تخم در آمده‌اند و به سوی دریای بیکران و ناشناس در حرکتند.
بچه لاک‌پشت‌ها تازه از تخم در آمده‌.
خاردم مصری، یکی از خزندگان ایران که در جزیره هنگام دیده می‌شود. اعراب از این گونه به عنوان غذا استفاده می‌کنند.
خاردم مصری
جبیر یکی از پستانداران جزیره هنگام
کرکس مصری از پرندگان جزیره قشم
کاکایی بزرگ
تنوع شکفت‌انگیز زیر آب‌های خلیج فارس
ساحل شلوغ و آشفته هنگام و هجوم بازدیدکننده‌ها
بازار محلی هنگام، این کپرها با مصالح بومی ساخته شده است.
بازار محلی هنگام، این کپرها با مصالح بومی ساخته شده است.
زنان قشمی با روبنده (برقع)
بازارهای محلی قشم و هنگام، فروش مرجان‌ها حلزون‌ها، صدف‌ها و روغن کوسه که به برداشت بی‌رویه آنها می‌انجامد و باعث نابودی آنها می‌شود.
ماهیگیری و فروش ماهی از مشاغل اصلی اهالی قشم
عود یکی از سازهای رایج در قشم که در همانجا ساخته می‌شود.
یکی از غنی‌ترین انواع موسیقی در جنوب ایران است.
حناکاری با نقش دلفین یکی از هنرهای دستی زنان قشم
غروب آفتاب زیبا در کنار دلفین‌ها در آب‌های زیبای خلیج فارس
غروب آفتاب زیبا در کنار دلفین‌ها در آب‌های زیبای خلیج فارس