«
«
«
پروژه‌ی دلفین‌, جزیره‌ی هنگام
پروژه‌ی دلفین‌, جزیره‌ی هنگام

نام پروژه: حفاظت از ارزش‌های طبیعی جزیره هنگام بر پایه توان و ظرفیت‌های اکوتوریسمی منطقه و با مشارکت جامعه محلی

برای آشنایی بیشتر با پروژه یه این لینک مراجعه کنید.