«
«
همکاران ما در موسسه
همکاران ما در موسسه

هیات مدیره:

مهیندخت دهدشتیان، رییس هیات مدیره، اکولوژیست و استاد دانشگاه

کاووس سیدامامی، مدیر عامل، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
کامیل جعفری تبریزی،  نایب رییس هیات مدیره، فعال در عرصه‌های طبیعت‌گرد و کمک به حفظ حیات وحش
هومن جوکار، خزانه‌دار، مدیر پروژه یوز آسیایی
مراد طاهباز، عضو، فعال در عرصه‌های محیط زیست و میراث فرهنگی

کارشناسان:

حامد ابوالقاسمی

حسن پیشوایی

امیرحسین خالقی

جیران خویلو

نیلوفر رئیسی
آبنوس صادقی

محمود صوفی

طاهر قدیریان

پوریا سپهوند

سپیده کاشانی

ماهگل کازری

الهام کاظمی

پگاه نگهدار

ساناز معتمدی

الهام وکیلی

 

 

Share This: