«
«
همکاران ما در موسسه
همکاران ما در موسسه

هیات مدیره:

مهیندخت دهدشتیان، رییس هیات مدیره، اکولوژیست و استاد دانشگاه

کاووس سیدامامی، مدیر عامل، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
کامیل جعفری تبریزی،  نایب رییس هیات مدیره، فعال در عرصه‌های طبیعت‌گرد و کمک به حفظ حیات وحش
هومن جوکار، خزانه‌دار، مدیر پروژه یوز آسیایی
مراد طاهباز، عضو، فعال در عرصه‌های محیط زیست و میراث فرهنگی

کارشناسان:

حامد ابوالقاسمی

امیرحسین خالقی

جیران خویلو

نیلوفر رئیسی
آبنوس صادقی

محمود صوفی

طاهر قدیریان

سپیده کاشانی

ماهگل کازری

الهام کاظمی

پگاه نگهدار

ساناز معتمدی

 

 

Share This: