«
«
همکاری با سازمان‌های مردم نهاد
همکاری با سازمان‌های مردم نهاد

حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران امری نیست که یک سازمان رسمی یا معدودی از سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند از عهده آن برآیند. مشکلات و مسائل محیط‌زیستی کشور به قدری گسترده و پیچیده‌ است که به همت و تلاش جمعی همه شهروندان متعهد و به ویژه آنان که خود را در انواع سازمان‌های محیط‌زیستی متشکل کرده‌اند نیاز دارد. از این‌رو، موسسه حیات وحش میراث پارسیان از بدو تاسیس کوشیده است تا همکاری نزدیکی با دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد داشته باشد و در پروژه‌های مشترک با آنها فعالیت کند. کمبود کادر تخصصی در حوزه های مرتبط با اکولوژی و علوم زیستی در سال‌های نخست تاسیس موسسهّ ما را از فعالیت‌هایی که لازمه هرگونه اقدام عملی برای نجات گونه‌های در خطر است بازنداشت. ما کوشیدیم با بررسی پیشنهادهای تحقیق ارسالی از سایر موسسه‌های مردم‌نهاد پروژه‌هایی را که به سود پیشبرد اهداف حفاظتی تشخیص می‌دادیم تامین بودجه کنیم. در مواردی نیز خود در نقش کارفرما پروژه‌هایی را به دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد سفارش دادیم. در حال حاضر با تکمیل کادر کارشناسی خود توانایی کافی برای تعریف و پیاده کردن طرح‌های مستقل را داریم و اساس کار را نیز بر آن نهاده‌ایم. با این همه، همواره آماده همکاری و اجرای طرح‌های مشترک با دیگر سازمان‌های مردم‌نهادِ فعال در حوزه‌های گوناگون محیط زیست هستیم. ما بر این باوریم که اهداف مشترک ما پشتوانه اتحاد و همکاری همه ما در تلاش برای خدمت به محیط زیست آسیب‌دیده‌ی کشورمان است. تجلی این احترام به فعالیت‌های حفاظتی سازمان‌های مردم‌نهاد دیگر را می‌توان در صفحات خبرنامه موسسه یعنی در حیات وحش ایران دید که بازتاب‌دهنده‌ی گزارش‌های فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، و میدانی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه حفاظت از محیط زیست است.

Share This: