«
«
دومین دوره دوربین گذاری برای برآورد جمعیت یوز در ذخیره‌گاه زیستکره توران
دومین دوره دوربین گذاری برای برآورد جمعیت یوز در ذخیره‌گاه زیستکره توران

دومین تلاش برای برآورد جمعیت یوز در توران در حالی توسط موسسه حیات وحش میراث پارسیان آغاز شد که دوره اول دوربین گذاری اصولی در این ذخیره‌گاه در سال ۱۳۹۱، با تلاشی در حدود ۹ هزار دوربین-شب از رسیدن به تخمینی برای جمعیت این زیستمند بازماند. دلیل این ناکامی عدم دستیابی به میزان کافی داده از افراد یوز در این دوره بود. با وجود این، نتایج قابل قبول دیگری از جمله تخمین جمعیت کفتار راه راه و پلنگ ایرانی، پراکنش گونه‌های مختلف و همچنین ثبت رسمی حضور گونه‌هایی از جمله گربه شنی و شاه روباه در پهنه وسیع توران حاصل شد.

بعد از طراحی دوباره مطالعه برای تخمین جمعیت یوز به وسیله دوربین‌های تلهای در ذخیره‌گاه زیستکره توران در خرداد و تیر سال جاری، فعالیت میدانی این مطالعه در نیمه دوم تیرماه توسط کارشناسان موسسه حیات وحش میراث پارسیان و همکاری داوطلبان این موسسه آغاز شد. در این دوره که تا نیمه اول آبان‌ماه به طول خواهد انجامید، تمامی عرصه توران با استفاده از دوربین‌های تلهای دیجیتال پوشش داده خواهد شد. از آنجایی که بخش وسیعی از مطالعه در سال ۱۳۹۱ با استفاده از دوربین‌های تله‌ای آنالوگ انجام شد، تجربه نشان داد که استفاده دوباره از این دوربین‌ها به دلیل هزینه‌های مالی و زمانی بسیار بالا در مقایسه با دوربین‌های دیجیتال و همچنین محدودیت‌های فراوان، مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین با وجود تعداد محدود دوربین‌های تله‌ای دیجیتال در اختیار موسسه، این مطالعه برای استفاده از این دوربین ها طراحی شد. به همین منظور مطالعه در سه دوره زمانی انجام خواهد شد که در هر دوره قسمتی از منطقه پوشش داده می‌شود. تلاش پیشبینی شده برای این مطالعه شش هزار دوربین-شب است که بنا به شرایط مختلف احتمال تغییر آن وجود دارد. همچنین در صورت دستیابی به داده‌های کافی، انجام تحلیل‌های بیشتر به منظور درک کامل‌تری از وضعیت حیات‌وحش در ذخیره‌گاه زیستکره توران امکان پذیر است.

 قابل ذکر است متخصصانی از انجمن حفاظت از حیات وحش(WCS) و انجمن جانورشناسی لندن(ZSL)، کارشناسان موسسه را در انجام این مطالعه همراهی می‌کنند.

Share This: