«
«
مورد عجیب توله پلنگ گلستان
مورد عجیب توله پلنگ گلستان

تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۱۱/۰۵

مشاهده توله پلنگ نورس خارج از فصل زادآوری در پارک ملی گلستان

در اتفاقی نادر، کار‌شناسان موسسه حیات وحش میراث پارسیان به همراه قاسم سعدی‌زاده فرمانده ناحیه دو پارک ملی گلستان در روز ۵ بهمن موفق به مشاهده و عکسبرداری از یک توله پلنگ نورس در منطقه لهندر پارک ملی گلستان شدند.

حامد ابوالقاسمی، پوریا سپهوند و طاهر سعدی‌زاده به همراه فرمانده ناحیه دو پارک ملی گلستان، در اولین روز دوربین گذاری برای پایش جمعیت پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان، موفق به عکسبرداری از این توله پلنگ نورس شدند.

با توجه به زمان زادآوری پلنگ، مشاهده توله پلنگ نورس در این زمان از سال رخدادی غیرمعمول است. حامد ابولقاسمی کار‌شناس موسسه حیات وحش میراث پارسیان دراین باره می‌گوید: «در اولین روز کاری دور جدید دوربین گذاری برای بررسی وضعیت جمعیت پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان، در ساعت ١۴:۴۵ در منطقه لهندر با کمال تعجب با یک توله پلنگ تنها و مخفی شده توسط مادر مواجه شدیم و موفق شدیم از آن عکسبرداری کنیم. پس از آن منطقه را بدون هیچ گونه دخالت انسانی به منظور مراجعت مادر این توله پلنگ ترک کردیم.»

کار‌شناسان موسسه حیات وحش میراث پارسیان معتقدند با توجه به نورس بودن این توله و زمان جفت گیری شناخته شده از پلنگ، مشاهده این توله، اتفاقی بسیار نادر و عجیب است. در حالت معمول توله‌هایی با این سن در فصل بهار مشاهده می‌شوند.

پایش جمعیت پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان، پروژه‌ای است که توسط موسسه حیات وحش میراث پارسیان و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و اداره پارک ملی گلستان در حال انجام است.

عکس از پوریا سپهوند (به وسیله دوربین اهدایی حامیان موسسه حیات وحش میراث پارسیان)

Share This: