«
«
«از مصرف به تولید»
«از مصرف به تولید»

آموزش کودکان در زمینه‌ی محیط زیست شاید مهم‌ترین کاری باشد که می‌توان برای آینده‌ی طبیعت انجام داد. در این راستا، طلا پربها و گالری محسن پروژه‌ای به نام «از مصرف به تولید» را آغاز کرده‌اند. طی این پروژه، شاگردان خانم پربها مشغول ساختن یک شهر بازیافتی هستند، که از ۲۳ خرداد به مدت یک هفته در گالری محسن به نمایش گذاشته خواهد شد.
روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت، شاگردان خانم پربها به همراه سام رجبی، کارشناس مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، به وارنگه‌رود رفتند. بچه‌ها در باره‌ی محیط زیست و طبیعت آموختند، از گیاهان منطقه نمونه جمع کردند و نام و خواص آن‌ها را یاد گرفت. آن‌ها توانستند بدون کمک بیست‌ویک گونه گیاه را جمع کنند. بچه‌ها با مشکلات محیط زیست آشنا شدند و سپس برای کمک عملی به محیط زیست زباله‌های اطراف رودخانه را جمع‌آوری کردند.
مستندی از این پروژه نیز در حال تهیه است.

Share This: