«
«
“کتاب “رویکرد مشارکتی در بازسازی اکوسیستم تخریب شده پناهگاه میاندشت
“کتاب “رویکرد مشارکتی در بازسازی اکوسیستم تخریب شده پناهگاه میاندشت

کتاب “رویکرد مشارکتی در بازسازی اکوسیستم تخریب شده پناهگاه حیات وحش میاندشت” با حمایت مالی و پیگیری‌های پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی وموسسه حیات وحش میراث پارسیان به چاپ رسید.

این کتاب گزارشی است از فعالیت‌های آقای حسین آبسالان از مدیران پیشین اداره کل محیط زیست خراسان شمالی و همکارانشان در زمینه احیاء اکوسیستم‌های تخریب شده. آقای آبسالان در این گزارش تجربه گرانقدر خود را از تعامل با مردم محلی برای حفظ مراتع و گیاهان پناهگاه حیات وحش میاندشت به رشته تحریر در آورده اند.

برای تهیه این کتاب می‌توانید به دفاتر پروژه حفاطت از یوزپلنگ آسیایی و موسسه حیات وحش میراث پارسیان مراجعه فرمایید.

Share This: