«
«
دو تیم فوتبال سفرای محلی خرس سیاه در استان کرمان
دو تیم فوتبال سفرای محلی خرس سیاه در استان کرمان

مؤسسه‌ی حیات وحش میراث پارسیان برای حفاظت از خرس سیاه آسیایی در استان کرمان به کمک گروه صنعتی بارز و انجمن محیط‌‌بان در حال آموزش جوامع محلی است. ما برای بی‌نیاز کردن حفاظت از ساختارهای متمرکز تلاش داریم که با توانمندسازی گروه‌های محلی کار آموزش و حفاظت را به دست خودشان بسپاریم.

مهم‌ترین قدم در این جهت، توانمند‌سازی یک «سفیر محلی» برای خرس سیاه آسیایی است.با توجه به علاقه‌ی مردم ایران به ورزش فوتبال و آمادگی تیم فوتبال «کتاب‌خانه‌ی فاطمه‌ها» و تیم تازه‌تأسیس فوتسال «میراث پارسیان» مؤسسه این دو تیم را تجهیز کرد و در حال اجرای برنامه‌ی آموزشی برای سفیر خرس است. ما امیدواریم که در آینده‌ی نزدیک، گروه‌های نظیر این بتوانند پیغام حفاظت را در میان افراد جوامع مختلف ایران، با زبان و فرهنگ خود آن جوامع، پخش کنند، تا نسل‌های بعدی خود برای حفظ طبیعت تلاش کنند.

Share This: