«
چه کار می‌کنیم
چه کار می‌کنیم

با در دست داشتن نیروی انسانی و مالی محدود، ما در مقابل نیازها و وسعت طبیعت ایران بسیار کوچکیم. از این رو نقاطی از ایران و مشکلاتی از طبیعت را انتخاب می کنیم که با موفقیت در آن‌ها به رفع مسائل کلیدی حفاظت دست یابیم. این انتخاب‌ها قابلیت الگو شدن برای دیگر مناطق کشور را نیز دارند. از این راه تلاش می کنیم تا تاثیری ملی بر تنوع زیستی ایران بگذاریم. از میان حیات وحش ایران تمرکز ما بیشتر بر گونه‌های در معرض انقراض است. گونه‌هایی چون پلنگ ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، خرس سیاه آسیایی و قوچ لارستان هرکدام در عین این که نیازمند اقدامات سریع و موثر حفاظتی هستند، گونه‌های شاخص زیستگاه‌های خود به حساب می آیند. از این رو حفاظت از آن‌ها به حفظ دیگر اعضای زیستگاهشان نیز خواهد انجامید.
در پروژه هاى تصویب شده توسط هیئت مدیره به پژوهش و انجام فعالیت هاى زیست شناختى و اجتماعى میدانى حفاظت مى پردازیم. همچنین معتقدیم که مناطق حفاظت شده از ساکنان انسانی اطرافشان و در نهایت عموم جامعه جدا نیستند. در فعالیت هایمان به ارتقاى سطح اگاهى عمومى، آموزش و توانمندسازى مردمى الویت میدهیم در تمامی این فعالیت‌ها همکاری دیگر نهادهای ملی و بین المللی که هدف های مشابهی دارند بهره مى گیریم.

Share This:

برنامه‌های حفاظتی
آگاه‌سازی و آموزش
رویدادها