«
«
نحوه اداره موسسه
نحوه اداره موسسه

موسسه حیات وحش میراث پارسیان تحت نظارت هیات امنایی متشکل از ۱۵ نفر از اشخاص سرشناس و خوشنام قرار دارد. هیات امناء عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در موسسه است و همه فعالیت‌های موسسه زیر نظر این هیات صورت می‌گیرد و هیات مدیره در برابر آن پاسخگو است. جلسات عادی هیات امنا سالانه یک بار و جلسات فوق‌العاده بنا به درخواست هیات مدیره، بازرس، یا با درخواست یک سوم از اعضای هیات امنا تشکیل می‌شود. بازرسان قانونی موسسه وظیفه نظارت بر کلیه صورت‌های مالی موسسه را دارند.
هیات مدیره موسسه از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل تشکیل شده است. اعضا برای اداره امور موسسه ماهانه یا در فواصل کوتاهتر بنا به نیاز تشکیل جلسه می‌دهند و در همه امور در چارچوب خط‌مشی عمومی موسسه تصمیم‌گیری می‌کنند. مدیرعامل موسسه به عنوان بالاترین مقام اجرایی از طرف هیات مدیره انتخاب شده و اداره امور روزمره موسسه را در چارچوب اختیاراتی که هیات مدیره به او داده است بر عهده دارد.
هیات مدیره و مدیرعامل در امور تخصصی مربوط به حفاظت از حیات وحش به طور مستمر و روزانه با متخصصان موسسه مشورت و مبانی علمی هرگونه اقدامی را پیش از تصمیم‌گیری بررسی می‌کنند.

Share This: