«
«
قوچ و میش لارستان
قوچ و میش لارستان

 

نام علمی: Ovis orientalis laristanica
راسته: زوج سمان
خانواده: گاوسانان

اطلاعات کلی

روزگردندولی اغلب در صبح زود و عصر چرا می کنند و در ساعات بین روز به استراحت و نشخوار می پردازندبه صورت گروهی زندگی می کنند و معمولا میش ها، برهها و نرهای جوان باهم و جدا از گلههای مسن تر مشاهده می شوند؛ نرها از ۳تا۴ سالگی از گله های ماده‌ها و بره‌ها جدا می‌شوند و در گروههای جداگانهای زندگی می کنند؛ به طور معمول، گله ها درطول فصل جفتگیری مخلوط می شوند و بعد از آن قوچها گله های مادهها و جوان های نابالغ را ترک می کنند.
جفتگیری در مناطق گرمسیر از اوایل پاییز و در مناطق سردسیر در اواخر پاییز صورت می گیرد و میش ها ترجیح می دهند با قوچی که شاخ های بلندتری دارد جفتگیری کنند؛ دوره بارداری حدود ۱۶۵ روز است و معمولا یک تا دو بره میزایند؛ برهها در یک ونیم سالگی بالغ می‌شوند.
غذا: از علوفه و بوته ها و برگ درختان تغذیه می کند؛
زیستگاه : دشتهای تپه ماهوری

پراکندگی در ایران

در منطقه لارستان فارس زندگی می کند و عده ای محدوده پراکندگی این قوچ را مناطقی از استان های فارس (قوچ شیراز را نیز شامل می شود)، بوشهر، هرمزگان، کرمان و بلوچستان می دانند. درحال حاضر منطقه حفاظت شده هرمود فارس شناخته شدهترین زیستگاه قوچ لارستان است.

وضعیت حفاظتی

کمیاب ترین زیرگونه گوسفند وحشی در ایران است و در معرض خطر قرار دارد.

 

laristanwildsheep-infographic

دانلود نسخه pdf اینفوگرافیک قوچ و میش لارستان

Share This: