«
«
همکاری بین المللی برای حفاظت از پلنگ ایرانی
همکاری بین المللی برای حفاظت از پلنگ ایرانی

به منظور حفاظت از پلنگ ایرانی و زیستگاه‌های آن در خارج از مرزهای کشور و انتقال تجربیات و مشاوره برای انجام مطالعات لازم و همچنین طراحی مناطق حفاظت‌شده بین مرزی یا پارک‌های صلح، گروه کارشناسی موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان در ۲۴ آذرماه تا دوم دی‌ماه سال جاری، به اقلیم کردستان کشور عراق سفر کردند.

بخشی از این سفر به بحث و مشاوره با موضوع روش‌های انجام مطالعه و تعیین حدود مناسب برای مناطق حفاظت‌شده اختصاص یافت و در بخش دیگر آن سفرهایی میدانی برای مشاهده زیستگاه‌ها و تعیین این حدود و همچنین آشنایی با جوامع محلی صورت گرفت. مناطق قره‌داغ، هورامان و حلبچه طی عملیات میدانی بررسی شدند.

در آخرین روز این سفر، کارگاه یک روزه‌ای با عنوان «طراحی پارک صلح برای حفاظت از پلنگ و حیات‌وحش قره‌داغ و دربندیخان» با حضور مقامات محلی و همچنین پلیس منابع‌طبیعی و محیط‌زیست استان سلیمانیه برگزار شد. در این کارگاه، مباحث اولیه شامل اهمیت و ظرفیت این مناطق، اهمیت حفاظت یکپارچه در قالب مناطق پیوسته و حفاظت کوریدورها ارائه شد. تجربیات موجود از احداث مناطق حفاظت‌شده دولتی و مردم‌نهاد و قرق‌های اختصاصی در ایران و طبقه‌بندی‌ها و معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در خصوص مناطق حفاظت‌شده نیز در این جلسه مرور شدند.

این برنامه در ادامه همکاری‌های گذشته با موسسه طبیعت عراق و موسسه گیاه‌شناسی کردستان اجرا شد و همکاری در رابطه با این پروژه همچنان ادامه دارد.

Share This: