«
«
نخستین برآورد جمعیت کفتار راه‌راه در ذخیره‌گاه زیستکره توران
نخستین برآورد جمعیت کفتار راه‌راه در ذخیره‌گاه زیستکره توران

در ادامه فعالیتهای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ذخیره گاه زیست کره توران توسط موسسه حیات وحش میراث پارسیان، جمعیت کفتار راه‌راه نیز برآورد شد.

در این ‍مطالعه که در قالب یک پروژه کارشناسی دانشگاه تهران توسط حامد ابوالقاسمی به انجام رسید، با استفاده از اطلاعات حاصل از دوربینهای تله ای، جمعیت کفتار راه‌راه برآورد شد.

با بررسی طرح و خطوط روی بدن کفتارهایی که از مقابل دوربینهای تله ای عبور کرده بودند، تعداد ۳۳ فرد کفتار راه‌راه شناسایی شدند. با تحلیل اطلاعات به دست آمده توسط نرم‌افزارهای برآورد جمعیت، به نظر می رسد که جمعیت کفتار راه‌راه در ذخیره گاه زیستکره توران یین ۲۹ تا ۴۵ فرد باشد.

قابل ذکر است ، با وجود آغاز فاز دوم پروژه”حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با تمرکز بر تعامل با دامداران و جوامع محلی در ذخیره گاه زیستکره توران” توسط این موسسه، پایش جمعیت حیات وحش منطقه همچنان ادامه دارد و پژوهشهای جدید در رابطه با تنوع زیستی توران در دست طراحی است.

کفتار پستانداری مهره دار از گروه گوشتخواران و متعلق به خانواده کفتارهاست. کفتار راه‌راه تنها عضو این خانواده جانوری در ایران است.

بر اساس اعلام سازمان جهانی حفاظت IUCN، وضعیت این گونه در جهان نزدیک به تهدید (NT) است که روندی کاهشی را دنبال می کند.

همه ساله تعداد زیادی از کفتارها به واسطه شکارچیان، مردم بومی، تصادفات جاده‌ای و یا خوردن لاشه مسموم تلف می‌شوند. بخشی از این امر به علت باورهای اشتباه درباره این موجود است. متاسفانه کفتار به علت لاشه خواری در بین عموم مردم محبوب نیست تا جایی که برخی با دیدن این موجود اقدام به کشتنش می‌کنند. این در حالی است که کفتار راه‌راه مهمترین گونه لاشه خوار بزرگ است که در مناطق خشک و بیابانی تا مناطق معتدله کشور ما مشاهده می‌شود. پاک‌سازی زیستگاهها از لاشه حیوانات مرده و بازگردانی مواد معدنی از این لاشه ها به چرخه مواد طبیعت اهمیت زیستی این گونه را افزایش می دهد.

Share This: