«
«
چگونه کار می‌کنیم
چگونه کار می‌کنیم

ما تلاش می‌کنیم تا رسالت خود را در حفاظت از گونه‌های در خطر ایران از راه همکاری با همه‌ی گروه‌ها و سازمان‌های محیط‌زیستی برآورده سازیم و فرهنگ حفاظت از طبیعت را در میان مردم بگسترانیم. ما در سراسر ایران و در بیوم‌های (مناطق ویژه‌ی زیستگاهی) گوناگون این سرزمین فعالیت داریم. از آنجا که بقای هر گونه بستگی به زیستگاه آن دارد، می‌کوشیم تا زیستگاه‌هایی را که برای گونه‌های در معرض خطر ایران حیاتی‌اند حفظ کنیم. ما با پژوهش‌های میدانی وضعیت هر گونه‌ی هدف را تعیین و اصلی‌ترین تهدید‌هایی را که متوجه آن است مشخص می‌کنیم.
ما با سازمان حفاظت محیط زیست و گروه‌های فعال در عرصه‌ی محیط زیست همکاری می‌کنیم تا تأثیر اقدامات خود را به حداکثر رسانیم. ما با شرکت‌ها و صنایع کار می‌کنیم و آنها را تشویق به «سبزتر» کردن فعالیت‌هایشان می‌کنیم و می‌کوشیم برای پیشبرد پروژه‌های حفاظتی خود از حمایت‌های آنها بهره‌مند شویم. از طریق تماس با مسؤولان و سیاستمداران و ارائه مشاوره به آنان می‌کوشیم تا بر سیاستگذاری‌های کشوری و منطقه‌ای به سود اهداف حفاظت از طبیعت اثر گذاریم.
با توجه به اهمیت ویژه‌ی علم در امر حفاظت از حیات وحش، با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، و جامعه‌ی علمی در کل همکاری داریم تا اهداف حفاظتی خود را بهتر تعریف و تعقیب کنیم.
ما سخت می‌کوشیم تا فرهنگ حفاظت از طبیعت را از راه فعالیت‌های گوناگون آموزشی و فرهنگی، از جمله راه‌اندازی برنامه‌های فرهنگی، کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی، آموزش در میدان، و نشر کتاب و دیگر منابع آموزشی، ترویج دهیم.

Share This: