«
«
پاسخ‌گویی و شفافیت
پاسخ‌گویی و شفافیت

بودجه موسسه حیات وحش میراث پارسیان به طور عمده از منابع مردمی تهیه می‌شود. کمک‌های مالی یا به طور مستقیم از طرف افراد نیکوکار و اعضای هیات امناء صورت می‌گیرد، یا از راه برگزاری مراسم و گردهم‌آیی‌های ویژه برای گردآوری کمک‌های مالی تامین می‌شود. مهمترین سرمایه موسسه اعتمادی است که حامیان مالی موسسه به ما دارند. موسسه علاوه بر این که خود را در هزینه کردن منابع مالی پاسخگو به هیات امنا می‌داند، در برابر حامیان مالی و سایر شهروندان متعهد نیز پاسخگوست و نهایت تلاش خود را به عمل می‌آورد تا منابع مالی دریافتی را به بهترین و موثرترین شیوه در راه خدمت به طبیعت و حیات وحش ایران هزینه کند. بدیهی است که مانند هر تشکل مردمی دیگر بخشی از کمک‌های مالی گردآوری شده صرف هزینه‌های تشکیلاتی و پرسنلی موسسه می‌شود، و نمی‌توان انتظار آن را داشت که همه کارشناسان و فعالان موسسه داوطلبانه خدمت کنند. اطلاع‌رسانی شفاف درباره درآمدها و هزینه های موسسه روشی بوده است که با اتکاء به آن دلگرم به تداوم اعتماد حامیان بوده‌ایم. گزارش‌های سالانه موسسه نیز ابزاری دیگر برای ایجاد شفافیت درباره‌ی فعالیت‌های موسسه است.

Share This: