«
«
همکاری با سازمان‌ها و گروه‌های محیط زیستی جهان
همکاری با سازمان‌ها و گروه‌های محیط زیستی جهان

حفظ محیط زیست و پاسداشت طبیعتی که در خطر نابودی قرار دارد رسالتی جهانی است. امروزه بسیاری از سازمان‌های حفاظت از طبیعت در جهان به خوبی به پیوند نزدیک مسائل محیط زیستی در عرصه گیتی آگاهند. افزایش گازهای گلخانه‌ای در یک کشور تنها برای آن کشور تبعات ناگوار نخواهد داشت و بر کل کره زمین اثرگذار خواهد بود. از این‌رو، بسیاری از سازمان‌ها و تشکل‌های محیط زیستی دستورکاری جهانی دارند و مشتاقند تا دانش، توانایی‌های فنی، و امکانات گوناگون خود را در اختیار فعالان محیط زیست در کشورهای دیگر قرار دهند. موسسه حیات وحش میراث پارسیان از همان ابتدای تاسیس در ارتباط با متخصصان و مشاوران برخی از سازمان‌های بین ‌المللی حافظ محیط زیست بوده است. از جمله می‌توان به روابط پژوهشی و علمی موسسه با سازمان‌هایی چون انجمن حفاظت جهانی (WCS)، پنترا (Panthera ) اسمیتسونین (Smithsonian )، و اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت ( IUCN) اشاره کرد. تجربه حفاظت از محیط زیست و مدیریت حیات وحش تجربه‌ای گرانبهاست که نباید در انحصار یک گروه، سازمان یا کشور قرار گیرد. تبادل اطلاعات علمی، مهارت‌های مدیریتی، روش‌های جدید حل مسائل محیط زیستی از جمله حوزه‌هایی است که ضرورت همکاری‌های بین‌المللی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

Share This: