کارمیدانی

شناخت وضعیت محیط‌های طبیعی و جوامع انسانی مجاور یا هم‌زیست با گونه‌های حیوانی یکی از لوازم مهم هرگونه فعالیت حفاظت از حیات وحش است. کارشناسان ما همراه با داوطلبان علاقه‌مند به کار میدانی در هردو عرصه مطالعات اکولوژیکی و اجتماعی حضور و مشارکت فعال دارند. در مواقعی که به سرشماری حیات‌وحش در مناطق حفاظت شده نیاز داریم، اعضا و داوطلبان موسسه به عنوان بازوی کمکی سازمان حفاظت محیط زیست آماده ارائه خدمات هستند. علاوه بر آن، برخی از فعالیت‌های حفاظتی ما به طور مستقیم در محل صورت می‌گیرد، از جمله تامین علوفه اضطراری برای گونه‌هایی که در محیط‌های محدود قرار دارند، و ساخت آبشخور و سایر تاسیساتی که به حفاظت بهتر یک یا چند گونه در یک زیستگاه کمک می‌کند. کمک به تامین تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان برای گشت‌زنی بهتر یا گردآوری بهتر اطلاعات میدانی ازجمله خدمات دیگری است که ما ارائه می‌دهیم.

Share This: