«
«
شرکت در همایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت
شرکت در همایش ملی دانشجویی اکولوژی حفاظت

این همایش در روز پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ در تالار ابوریحان مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان با ارائه یک مقاله در قالب سخنرانی با موضوع حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ذخیره‌گاه زیستکره توران و دو پوستر با مضامین پژوهش اجتماعی در پارک ملی گلستان و پروژه حفاظت از دلفین در جزیره هنگام در همایش شرکت کرد. موسسه غرفه‌ای  نیز برای ارائه فعالیت‌هایش به بازدیدکنندگان داشت.

Share This: