«
«
همکاری با شرکت‌ها
همکاری با شرکت‌ها

شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه‌های اقتصادی اغلب از منابع مالی و امکانات خوبی بهره‌مندند و می‌توانند بخشی از درآمد خود را در امور سود‌رسان به همگان مصرف کنند. صاحبان و مدیران بسیاری از این شرکت‌ها احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند و بر این باورند که کمک به فعالیت‌ها و پروژه‌هایی که به نحوی از انحاء در خدمت جامعه قرار دارد نه تنها نوعی ادای دین و مسئولیت به دیگر شهروندان است بلکه تصویر شرکت آنان را نیز در افکار عمومی ارتقاء می‌دهد.
با توجه به این نگرش، ما تلاش داریم تا شرکت‌های خصوصی مسئول را یافته و دست آنها را در فعالیت‌های مشترک بفشاریم. این شرکت‌ها با ارائه کمک‌های مالی مستقیم به پروژه‌ها، مشارکت در اجرای پروژه‌ها و نیز با تامین یا تسهیل برخی نیازهای اجرایی ما فعالان محیط زیست، به شریکان فعالیت‌های حفاظتی موسسه تبدیل می‌شوند. همزمان، ما نیز با قرار دادن نام و لوگوی این شرکت‌ها در برنامه‌های اطلاع‌رسانی خود و اعلام کمک‌ها و همکاری آنها از طریق مجاری ارتباطی گوناگونی که در اختیار داریم می‌کوشیم تا نیکوکاری و مسئولیت‌پذیری این شرکت‌ها را به گوش هموطنانمان برسانیم و به بالا بردن وجهه این شرکت‌ها در افکار عمومی کمک کنیم. علاوه بر آن، یکی از دستاوردهای این‌گونه همکاری‌ها گسترش آگاهی‌ها و حساسیت‌های محیط‌زیستی در میان مسئولان خود این شرکت‌هاست، به‌طوری که آنان خود در کاهش آثار سوء فعالیت‌های تولیدی و صنعتی خود هشیاری بیشتری می‌یابند و داوطلب هزینه کردن در راه کاهش کربن و سایر آلاینده‌های محیط زیست می‌شوند.

Share This: