«
چگونه کار می‌کنیم
چگونه کار می‌کنیم
ما تلاش مي‌کنيم تا رسالت خود را در حفاظت از گونه‌هاي در خطر ايران ...
مشاهده ادامه »
علم و پژوهش
در جهان امروز بدون استمداد از علم هيچ راه‌حلي را نمي‌توان براي فه ...
مشاهده ادامه »
کارمیدانی
شناخت وضعيت محيط‌هاي طبيعي و جوامع انساني مجاور يا هم‌زيست با گون ...
مشاهده ادامه »
همکاری با اجتماعات محلی
در انديشه امروزي حفاظت سياست قديمي "جريمه و حصار" ديگر كارايي لاز ...
مشاهده ادامه »
همکاری با شرکت‌ها
شركت‌هاي خصوصي فعال در عرصه‌هاي اقتصادي اغلب از منابع مالي و امکا ...
مشاهده ادامه »
گسترش آگاهی‌های محیط‌زیستی
تجربه‌ي جهاني و ملي نشان داده است كه هرچه بر آگاهي‌هاي محيط‌زيستي ...
مشاهده ادامه »
اثرگذاری بر قوانین سیاست‌های ملی و منطقه‌ای
يكي از مهمترين روش‌هاي حفاظت از طبيعت به طور كلي و حيات‌وحش به طو ...
مشاهده ادامه »
همکاری با سازمان‌ها و گروه‌های محیط زیستی جهان
حفظ محيط زيست و پاسداشت طبيعتي كه در خطر نابودي قرار دارد رسالتي ...
مشاهده ادامه »