«
ما كه هستيم
ما که هستیم
موسسه حيات وحش ميراث پارسيان براى كمك به حفظ طبيعت و حيات وحش اير ...
مشاهده ادامه »
دیدگاه و رسالت ما
ما در موسسه حيات وحش ميراث پارسيان بر اين باوريم كه كره زمين خانه ...
مشاهده ادامه »
همکاری و تعاون با سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محيط زيست ايران متولي قانوني مسائل مربوط به محيط زيس ...
مشاهده ادامه »
نحوه اداره موسسه
موسسه حيات وحش ميراث پارسيان تحت نظارت هيات امنايي متشكل از 15 نف ...
مشاهده ادامه »
مشخصات ثبتی موسسه
موسسه حيات وحش ميراث پارسيان در تاريخ 30/2/1387 تحت شماره 22639 و ...
مشاهده ادامه »
همکاری با سازمان‌های مردم نهاد
حفاظت از طبيعت و حيات وحش ايران امري نيست كه يك سازمان رسمي يا مع ...
مشاهده ادامه »
حامیان مؤسسه
شماري از شخصيت‌هاي مسؤول و نيکوکار و نيز شرکت‌هاي آگاه به مسؤوليت ...
مشاهده ادامه »
پاسخ‌گویی و شفافیت
بودجه موسسه حيات وحش ميراث پارسيان به طور عمده از منابع مردمي تهي ...
مشاهده ادامه »
گزارش‌های سالانه
موسسه حيات وحش ميراث پارسيان در پايان هرسال گزارش كامل فعاليت هاي ...
مشاهده ادامه »
همکاران ما در موسسه
هيات مديره: مهيندخت دهدشتيان، رييس هيات مديره، اکولوژيست و است ...
مشاهده ادامه »