«
«
مقاله‌ی “مطالعه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از دوربین های تله ای”
مقاله‌ی “مطالعه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از دوربین های تله ای”

مقاله‌ی “مطالعه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از دوربین های تله ای” در شماره‌ی ۶۰ بهار ۲۰۱۴ مجله CAT NEWS

خلاصه مقاله:

از دیرباز این اعتقاد وجود داشته است که پارک ملی گلستان بیشترین جمعیت پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) را در ایران و جهان در خود جای داده است. همچنین گلستان به این که فشار زیادی از طرف شکارچیان غیرمجاز را تحمل می کند نیز شناخته می شده است. ما در اواخر سال ۱۳۸۹ پژوهشی را برای ۱)مشخص نمودن وضعیت این طعمه خوار بزرگ و ۲)روشن تر کردن تهدیدات و چالش های پارک ملی آغاز کردیم. بعد از ۲۷۷۷ تلهشب تلاش برای دوربین گذاری توانستیم ۲۰ فرد شامل ۱۰ نر ٬ ۷ ماده و ۳ فرد نامشخص را شناسایی کنیم. با استفاده از نرم افزار CAPTURE  وجود تعداد۲۷٫۰ با خطای ۴٫۶۱± پلنگ برآورد و جمعیتی بین ۲۳ تا ۴۲  پلنگ  با دقت ۹۵٪ محاسبه شد. همچنین تراکم جمعیت پلنگ در پارک ملی گلستان ۲.۶۳ پلنگ در هر صد کیلومتر مربع تعیین شد. در طی این برنامه دوربین گذاری تعداد کمی از گونه های طعمه(به غیر از گراز) عکس برداری شدند. برای شناخت بیشتر مشکلات حفاظتی در گلستان مطالعات بیشتری بر روی تخلف شکار پلنگ و طعمه های آن در حال انجام است.

مطالعه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از دوربین های تله ای

مشاهده مقاله

 

Share This: