«
«
مسئولیت اجتماعی برای حفاظت از طبیعت
مسئولیت اجتماعی برای حفاظت از طبیعت

روزنامه ایران

یادداشت
 کاوس سیدامامی
استاد دانشگاه و فعال محیط زیست
حفاظت از طبیعت آسیب‌دیده ایران و ارزش نهادن به محیط زیست کشور و حفظ کیفیت آن بتدریج در گفتمان عمومی جا باز می‌کند. تعداد روزافزونی از مردم و مسئولان دریافته‌اند که نمی‌توان حفاظت از محیط زیست را امری تجملی دانست و در اولویت‌های دست چندمی قرار داد. مبارزه برای حفظ محیط‌زیست در عین حال امری پیچیده و دشوار است و نمی‌توان مسئولیت این امر خطیر را صرفاً بر دوش یک سازمان یا ترکیبی از چند نهاد دولتی قرار داد. تجربه جهانی نشان داده است که مردم خود نقشی بسیار مهم و اساسی در جلوگیری از تخریب روزافزون محیط زیست و معکوس کردن این روند برعهده دارند.
در ایران نیز سازمان‌های مردم‌نهاد و محیط‌زیستی سال‌هاست که تلاش می‌کنند تا در کنار سازمان اصلی متولی حفظ محیط زیست در کشور، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به وظیفه دشوار حفاظت از آنچه از طبیعت ایران باقی مانده است و حفظ کیفیت محیط زیستی که همه ما در نهایت به آن وابسته هستیم عمل کنند. آنچه اغلب از نظر دور می‌ماند هزینه‌های این گونه تلاش‌هاست؛ سازمان‌های غیردولتی بر پایه احساس تعهد و اشتیاق افرادی تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌کنند که حاضر شده‌اند از بسیاری امتیازهای مادی زندگی صرف نظر کنند. اما فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست نمی‌تواند تنها با کار و انرژی متعهدان و داوطلبان صورت پذیرد و نیاز به بودجه دارد. سازمان‌های مردم‌نهاد برای پیشبرد اهداف خود به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی نیاز به کمک‌های مالی دارند و برای اغلب آنها تأمین این کمک‌ها یکی از دشوارترین مراحل کار تلقی می‌شود. در این زمینه نقش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند می‌تواند بسیار پررنگ و مؤثر باشد.
شرکت‌های بخش خصوصی، با تشخیص مسئولیت اجتماعی خویش، می‌توانند به یکی از بازوهای مؤثر در امر حفاظت از محیط زیست تبدیل شوند و با کمک‌های مالی خود یا مشارکت در طرح‌هایی که در زمینه‌های گوناگون حفاظت از محیط زیست اجرا می‌شوند به یکی از اصلی‌ترین معضلات فعالیت برای حفظ طبیعت پاسخ بگویند.
در ایران هم‌اکنون گرایشی جدّی در برخی شرکت‌‌های بخش خصوصی در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی مشاهده می‌شود. در حوزه محیط زیست، یکی از بارزترین نمونه‌ها اقدام یکی از بانک‌ها در کمک به حفاظت از گونه ارزشمند و در خطر انقراض یوزپلنگ آسیایی بوده است. در اقدامی قابل تقدیر، این بانک در بازی‌های جام جهانی نقش حامی یوزپلنگ آسیایی را برعهده گرفت و در گران‌ترین وقت آگهی تلویزیونی امکان پخش تیزرهای مربوط به ضرورت حفاظت از یوزپلنگ را فراهم کرد. پیرو این اقدام، این بانک همکاری ارزشمندی را با طرح بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی آغاز کرده و عملاً چک سفید در اختیار این طرح بسیار مهم قرار داده است. بانک مذکور در گذشته نیز با برخی سمن‌ها همکاری‌های خوبی در زمینه ترویج آگاهی‌‌های محیط زیستی داشته است. نمونه قابل تقدیر دیگر اقدام یکی از شرکت‌های بیمه است که با بیمه کردن رایگان جمع کثیری از محیط‌بانان فعال در زیستگاه‌های یوزپلنگ و خانواده‌هایشان و پوشش بیمه‌ای برای دام‌های آسیب‌دیده و حتی خود یوزپلنگ‌ها، به نحو شایسته‌ای به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده است.
بدون تردید همکاری چهارجانبه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های بخش خصوصی و جوامع محلی مجاور زیستگاه‌های مهم کشور را باید مهم ترین و مؤثرترین روش برای حل مشکلات محیط زیستی کشور تلقی کرد. بدون این همکاری و تکمیل اضلاع مربع، تلاش‌های جداگانه هر بخش، هر قدر هم که اهمیت داشته باشد، فاقد پتانسیل‌هایی است که در همکاری چهارجانبه و هم‌افزایی‌های حاصل از آن نهفته است.

لینک خبر:

http://iran-newspaper.com/newspaper/page/5842/4/48702/0

 

 

Share This: