«
«
کوروش بهزادی با پیام حفظ طبیعت حاشیه خزر ۱۰۰۰ کیلومتر رکاب زد
کوروش بهزادی با پیام حفظ طبیعت حاشیه خزر ۱۰۰۰ کیلومتر رکاب زد

کوروش بهزادی،‌دوچرخه سوار تهرانی و از دوستان موسسه حیات وحش میراث پارسیان، که تا به حال کیلومترها از خاک ایران را با پیام‌های مختلف محیط زیستی پیموده است، از سفر سوم خود بازگشت.او تا کنون ۱۶۸۹کیلومتر را در ۱۲ روز برای حمایت از دریاچه ارومیه و۱۸۵۰ کیلومتر را با پیام حفاظت از دلفینهای قشم و هنگام رکاب زده است. او در سفر سومش ماه گذشته با دوچرخه به حاشیه دریای خزر سفر کرد تا از غرب آن به شرقیترین مرز آن این بار با پیام‌هایی مربوط به طبیعت شمال ایران: مشکل زباله، فاضلاب، خروجی کارخانجات، قطع درختان، صید بی رویه ماهیها، و نگرانی از وضعیت بحرانی فک خزری و درنای سیبری.

کوروش بهزادی در این سفر ۱۰۰۰کیلومتر رکاب زد، از آستارا به مختوم‌قلی (آخرین مرز آبی). او در این سفر چند بارندگی شدید و توفان را تجربه کرد، توفانی که موجب شد سر‍پناهش ( چادرش) آسیب ببیند و ناچار ۲۰ کیلومتر روی ماسه ها رکاب بزند تا و در نهایت سیل او را مجبور کرد تا زودتر از آن که بخواهد به سفرش پایان دهد.

اما مشاهدات او در این سفر از رویکرد مردم نسبت به مشکلات مربوط به محیط زیست عکس‌العمل آنان نسبت به دغدغه های او و آنچه او از آنان درخواست می کرد بسیار ارزشمند و شنیدنی است.

کوروش بهزادی در حال راه‌اندازی وبلاگی است که در آن می توانید تجربیات، خاطرات و داستان‌های سفرهایش به گوشه و کنار ایران را از زبان خودش بخوانید.

مسیر طی شده دراین سفر به شرح زیر بوده است:

آستارا، لیسار، لاهیجان، رامسر، هچیرود، سی سنگان، محمود آباد، بابل، گلوگاه، سیاه چاه، برگشت به گلوگاه، گمیشان، از مسیر محمد آباد به آق قلا و آشوراده.

Share This: