«
«
پوسترهای معرفی گوشتخوران و قوچ و میش لارستان منتشر شدند.
پوسترهای معرفی گوشتخوران و قوچ و میش لارستان منتشر شدند.

 

آگاهی مردم ساکن در حاشیه زیستگاه‌های مهم از گونه‌های موجود در آن منطقه، نقشی ویژه در حفاظت دارد. یکی از کارهایی که ما در موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان برای ایجاد این آگاهی انجام داده‌ایم، طراحی و چاپ پوسترهای اینفوگرافیک معرفی گوشت‌خواران مجموعه حفاظتی توران و معرفی قوچ‌ومیش لارستان است.
با حمایت شرکت آسان‌پک قزوین این پوسترها برای توزیع در مناطق مسکونی حاشیه ذخیره‌گاه زیست‌کره توران در استان سمنان و ذخیره‌گاه حفاظتی مردم‌نهاد چمپه (محدوده پروژه حفاظت از قوچ‌ومیش لارستان) در استان هرمزگان، به تعداد بالا چاپ شده و برای توزیع در مدارس، کتابخانه‌ها، دهیاری‌ها، اداره‌های دولتی و دیگر اماکن عمومی به این مناطق برده شدند.
در پوستر گوشت‌خواران، ضمن معرفی پروژه موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، گوشت‌خواران موجود در منطقه با استفاده از تصاویر ثبت‌شده توسط دوربین تله‌ای همراه با اطلاعات ‌پایه و مهم مربوط به هرگونه، معرفی‌شده‌اند. در پوستر قوچ و میش لارستان نیز برای آشنایی مردم محلی با ویژگی‌های این گونه حساس، ویژگی‌های زیستی، تهدیدها، پراکنش و دیگر اطلاعات مربوط به قوچ‌ومیش لارستان، به‌طور واضح نشان داده‌شده‌اند.

Share This: