«
«
نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» با همکاری موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان
نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» با همکاری موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان

یازدهم تیرماه ۱۳۹۶ نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» با همکاری موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان افتتاح می‌شود و به مدت ۲ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برقرار خواهدبود. از دوشنبه ۱۲ تیرماه در گالری ۸ این نمایشگاه که در اختیار موسسه قرار گرفته است، پذیرای بازدیدکنندگان و همراهان همیشگی موسسه هستیم.
در نمایشگاه فرهنگی‌ و‌ هنری «پرویز تناولی و شیرهای ایران»  به اهمیت و قدمت حضور شیر ایرانی در فرهنگ‌ و ‌هنر ایران از نگاه پرویز تناولی پرداخته شده است. او در این نمایشگاه قصد دارد در کنار آثار خودش که همگی برگرفته از شیر ایرانی هستند، تعدادی از آثار کلکسیون شیرهایش را ارائه کند.
در کنار آثار پرویز تناولی و دیگر مجموعه‌ها، موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان نیز در گالری ۸ این نمایشگاه حضور خواهدداشت، تا با نگاه کارشناسی به انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران، ضرورت حفاظت از حیات‌وحش ایران به‌ویژه دو گربه‌سان بزرگ باقی‌مانده در طبیعت ایران یعنی یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی را برای بازدیدکنندگان این نمایشگاه شرح دهد.
شیر ایرانی هزاران سال در زیستگاه‌های ایران حکمرانی کرده است و به نمادی از فرهنگ، ملیت و مذهب در ایران تبدیل شده است. آخرین شیر زنده در ایران در سال ۱۳۲۱ در نزدیکی دزفول خوزستان دیده‌شد، تخریب زیستگاه و شکار بی‌رویه سرانجام باعث انقراض برگشت‌ناپذیر این موجود باشکوه در ایران شد.
پرویز تناولی از سال ۱۳۹۲ با اهداء پنج عدد از آثار ارزشمند خود برای حفاظت از حیات‌وحش، حمایت خود را از موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان و حیات‌وحش ایران آغاز کرده است. این گالری نیز در قالب همکاری چندساله موسسه با پرویز تناولی طراحی شده است تا با نگاهی به پدیده انقراض و حفاظت از گونه‌های مهم، آگاهی بازدیدکنندگان این مجموعه را تکمیل کند.

Share This: