«
«
سفر آموزشی کارشناسان و همیاران محلی منطقه حفاظت مردم‌نهاد چمپه به رفسنجان و یزد
سفر آموزشی کارشناسان و همیاران محلی منطقه حفاظت مردم‌نهاد چمپه به رفسنجان و یزد

سفر آموزشی کارشناسان و محیط‌بانان استان هرمزگان و همیاران محلی منطقه حفاظت مردم‌نهاد چمپه، ۹ تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه برگزار شد. این سفر که برای آشنایی با تجربیات قرق‌های رفسنجان و یزد برامه‌ریزی شده‌بود، شامل جلسه آموزشی با اعضای قرق حیات‌وحش منصورآباد و بازدید از این منطقه، جلسه آموزشی با حضور رییس محیط‌زیست مهریز و بازدید از منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران، قرق حیات‌وحش علی‌آباد و باغ آهو بود.

اهداف در نظر گرفته‌شده برای این سفر آموزشی به این شرح بودند: ایجاد ارتباط بین مسئولین اداره محیط‌زیست هرمزگان و همیاران محلی با مدیران قرق‌ها و استفاده از تجربیات آنها، ایجاد ارتباط بیشتر بین کارشناسان پروژه با مسئولین اداره محیط‌زیست هرمزگان و برنامه‌ریزی برای پیشبرد سریع‌تر اهداف و همچنین آشنایی با روش‌های مختلف مشارکت مردم در حفاظت از حیات‌وحش و شناخت توانایی‌های افراد در فعالیت‌های میدانی و تیمی.
در اولین جلسه در این سفر با گروه دوستداران محیط‌زیست رفسنجان که مدیریت قرق منصورآباد را نیز به‌عهده دارند، برگزار شد. این گروه فعالیت‌های ۹ ساله خود درزمینه حفاظت از حیات‌وحش در قرق منصورآباد را شرح داند و از تجربیات خود درزمینه تعامل خود با ادارات محیط‌زیست، منابع طبیعی و فرمانداری صحبت کردند. در ادامه این جلسه درباره مشکلاتی که این گروه و گروه‌های مشابه با آن مواجه هستند گفتگو شد.
دومین جلسه در پاسگاه محیط‌بانی مهدی‌آباد، با حضور رییس اداره محیط‌زیست شهرستان مهریز برگزار شد. نتایج حاصل از ۴ سال حفاظت با مشارکت مردم محلی و تجربیات شهرستان مهریز در حفاظت مشارکتی موضوع گفتگوهای این جلسه بودند و در انتها درباره تعداد، وسعت و روش‌های مدیریت قرق‌ها در شهرستان مهریز و همچنین نحوه نظارت و همکاری محیط‌بانان و قرق‌بانان صحبت شد.

Share This: